آخرین اخبار : 

فرق زغال سنگ و زغال چوب و ویژگی های آن

روزگاری به جای انسانها و ماشین ها بر روی زمین موجوداتی زندگی میکردند که زغال سنگ از معدود چیزهایی است که از آنها باقی مانده است . زغال سنگ در اصل فسیل های به جا مانده از آنهاست که با گذشت زمان های بسیار زیاد تبدیل به زغال شده اند . علاوه بر جانداران گیاهان هم وجود داشته اند و در اثرش فرسایش و فشار طی گذشت سالهای طولانی آنها هم به زغال سنگ تبدیل شده اند .چیزی که امروزه ما از آن به عنوان سوخت های فسیلی نام میبریم یکی از مصادیق آن زغال سنگ میباشد .بعضی از این زغال ها نوع قابل اشتعال هستند و زمانی به اوج مصرف خود رسیدند که انقلاب صنعتی اروپا شکل گرفت . حرکت قطارها و انرژی کارخانه ها از بارزترین موارد زغال سنگ بود که نقش مهمی را ایفا میکرد .انواع زغال سنگ وجود دارد که مشخصات خاص خود را دارند . یکی از انواع این زغال ها به رنگ قهوه ای است و بعضا آثار به جا مانده از قسمت های مختلف گیاهان در آن مشاهده میشود . آثاری مانند پوست و برگ نباتات . فرق زغال سنگ قهوه ای با نوعی دیگر آن که به زغال سنگ سیاه معروف است در این است که مقدار جرم آن و ظاهر آن تفاوت دارد و به زغال چوب شبیه است . از جمله ویژگی های تفاوتی آنها در تراکم مولکول زغال سنگ است . به عبارت دیگر بعضی از آنها ملکول های متراکم دارند و محکم هستند .مقدار رطوبت هم یکی از موارد انواع فرق زغال سنگ میباشد . زیرا برخی با رطوبت بیشتر و بعضی با رطوبت کمتر هستند و آنها که رطوبت بیشتری دارند دود بیشتر هم تولید میکنند . شاید بتوان در یک عبارت کوتاه فرق بین زغال سنگ و زغال چوب را این گونه بیان کرد که اولا ساخته شده دست بشر نیستند بلکه استخراج و فرآوری میشوند اما زغال چوب توسط بشر تولید میشود و فرق دیگر آن این است که مقدار انرژی بیشتری تولید میکنند

, , , , , , , , , ,