آخرین اخبار : 

فروش زغال کبابی با پخش ویژه رستوران ها و کبابی ها

سرویس ویژه توزیع و فروش زغال کبابی ها و رستوران ها با عرضه کبابی فله ای و بسته بندی شده آماده پخش و توزیع میباشد در این سیستم توزیع و پخش زغال کبابی هم به صورت کیلویی و فله ای و هم در گونی های مخصوص زغال کباب و هم به صورت بسته بندی ارائه میشود و همچنین بسته به سایز زغال با قیمت های مختلف موجود است .از مزایای این سرویس ویژه رستوران و کبابی ها سایز بندی زغال ها و قیمت های مناسب تر و بسته های آن میباشد و کبابی های عزیز میتوانند با توجه به نیاز و مصرف خود زغال مخصوص کباب را انتخاب کنند .این زغال ها با سایز های دسته بندی شده متوسط بزرگ و کوچک هستند و قیمت آنها با توجه به سایز و مقدار خرید و بسته بندی آن متفاوت است .همچنین زغال کبابی نمونه نیز برای تست ارائه میشود

, , , , ,