آخرین اخبار : 

زغال کبابی

فروش زغال ,زغال لیمو, زغال کبابی, زغال بسته بندی, زغال وارداتی

در پخش و فروش زغال کیفیت انواع زغال را به بهترین شرایط عرضه مینماییم . زغال لیمو در بسته با رنگ های مختلف و زغال کبابی در کیسه های اختصاصی و زغال بسته بندی با شکل ها و اندازه گوناگون ...

فروش زغال کبابی با کیفیت و بسته بندی

برای کبابی ها در سراسر کشور فروش مخصوص زغال با کیفیت متنوع و بسته بندی های مختلف در نظر گرفته ایم که این فروش زغال بتواند همه نیاز های کبابی ها را فراهم کند .در خدمات ویژه فروش زغال کبابی ...