آخرین اخبار : 

زغال کبابی نمونه

فروش زغال کبابی با پخش ویژه رستوران ها و کبابی ها

سرویس ویژه توزیع و فروش زغال کبابی ها و رستوران ها با عرضه کبابی فله ای و بسته بندی شده آماده پخش و توزیع میباشد در این سیستم توزیع و پخش زغال کبابی هم به صورت کیلویی و فله ای ...