آخرین اخبار : 

فروش زغال کبابی

فروش زغال کبابی با کیفیت و بسته بندی

برای کبابی ها در سراسر کشور فروش مخصوص زغال با کیفیت متنوع و بسته بندی های مختلف در نظر گرفته ایم که این فروش زغال بتواند همه نیاز های کبابی ها را فراهم کند .در خدمات ویژه فروش زغال کبابی ...

فروش زغال کبابی با پخش ویژه رستوران ها و کبابی ها

سرویس ویژه توزیع و فروش زغال کبابی ها و رستوران ها با عرضه کبابی فله ای و بسته بندی شده آماده پخش و توزیع میباشد در این سیستم توزیع و پخش زغال کبابی هم به صورت کیلویی و فله ای ...